Hur man använder jag

wiki Hur man använder "d.v.s." Mot "t.ex." Använda sig av "d.v.s. " att parafrasera. Gör ett meddelande, tillsätt sedan "d.v.s."

Läs mer