Vad är en morfem

Vad är en morfem? Ordet unladylike består av tre morfem och fyra stavelser. oför ”inte” lady ”(väluppfostrade) kvinnlig vuxen människa”

Läs mer

Hur Congress Works

Vilka kvalifikationer att köra för kontor i representanthuset och senaten? De kvalifikationer som krävs finns i artikel 1 i konstitutionen:

Läs mer